Testy fizyczne

Testy fizyczne

1. Testy wydolnościowe
Ergo-spirometria na bieżni stacjonarnej – ustalamy następujące parametry:

a) VO2max (ml/kg/min) – szczytowa wartość pobieranego tlenu podczas maksymalnego wysiłku.

b) VT – próg beztlenowy na podstawie wentylacji minutowej płuc (VE).

c) Restytucja tętna (tętno powysiłkowe) – szybkość i efektywność regeneracji układu krążenia po wysiłku fizycznym.

Testy terenowe (wytrzymałości specjalnej) – test Yo-Yo.
Test interwałowy Yo-Yo (ang. Yo-Yo Intermittent Recovery) – test wahadłowy polegający na pokonywaniu odcinków 20-metrowych ze zmianą kierunku biegu i pasywnym odpoczynkiem przez 10 sekund.

2. Testy szybkości
Proponujemy nieograniczone możliwości pomiaru szybkości, zwrotności, czasu reakcji za pomocą najnowszej technologii Fusion Sport.

3. Moc i siła kończyn dolnych

a) Wyskok dosiężny (ang. countermovement jump – CMJ) – oblicza wysokość wyskoku, siłę (koncentryczną i ekscentryczną), rozwijaną moc maksymalną oraz szybkość ruchu.

b) Wyskok z przysiadu (ang. squat jump – SJ) – oblicza wysokość wyskoku, siłę koncentryczną (bez wykorzystania fazy ekscentrycznej), rozwijaną moc maksymalną i szybkość ruchu.

c) Skoki pliometryczne – ocena sprężystości i elastyczności kończyn dolnych.

d) Profil mięśniowy kończyn dolnych – służy do ustalenia obciążeń zewnętrznych do treningu siły.

e) Półprzysiad z 30-kg sztanga – ocenia rozwijaną siłę, moc względną oraz szybkość ruchu.

4. Wytrzymałość beztlenowa

a) Test interwałowy Yo-Yo (Yo-Yo IR 2)

b) Zmodyfikowany test RAST – polega na wykonaniu 6 sprintów na odcinku 30 metrów. Po każdym sprincie następuje 25 sekundowy odpoczynek. Jest to biegowa wersja testu Wingate.

5. Badania antropometryczne
Wykonujemy następujących pomiarów:

a) % tkanki tłuszczowej.

b) BMI – stosunek masy ciała do wzrostu.

c) Określenie typu somatycznego.

d) Ustalenie wieku biologicznego oraz skoku pokwitaniowego.