Misja i wizja

MISJA:

Szerzenie wiedzy z zakresu nauki o sporcie i wpływu ćwiczeń fizycznych na zdrowie oraz kondycję fizyczną zarówno wśród amatorów, jak i sportowców wyczynowych we wszystkich dyscyplinach sportowych, a zwłaszcza w piłce nożnej. Poprawa świadomości trenerów, sportowców oraz rodziców, podnoszenie poziomu ich wiedzy w łatwy i przystępny sposób oraz optymalizacja całego procesu treningowego.

WIZJA:

Bycie liderem na polskim rynku sportowym w dziedzinie szeroko pojętego przygotowania fizycznego w piłce nożnej i innych dyscyplinach sportowych. Stworzenie organizacji, która znacząca wpłynie na poprawę szkolenia dzieci i młodzieży oraz podniesie poziom pracy z seniorami.